Τις προσεχείς ημέρες ξεκινούν από το Δήμο Αμαρουσίου τα σεμινάρια εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (15-11-2017)

Print Friendly, PDF & Email

​​

Σεμινάρια εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την περίοδο 2017 – 2018 διοργανώνονται και εφέτος στο Δήμο Αμαρουσίου μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. Τα εν λόγω σεμινάρια προβλέπουν και για τη φετινή περίοδο μειωμένο κόστος συμμετοχής για τους συμπολίτες μας, ενώ η Επιχείρηση έχει θεσπίσει ιδιαίτερη οικονομική πολιτική για τους μακροχρόνια ανέργους, τους απόρους, τους πολύτεκνους και γενικότερα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα σεμινάρια Ξένων Γλωσσών, θα λειτουργούν τμήματα αρχαρίων-προχωρημένων στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική, Ρωσική, Αραβική γλώσσα, καθώς και τμήμα Business English, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες της προκαταρκτικής προετοιμασίας για την απόκτηση πτυχίου γλωσσομάθειας συμπερ/νης και της Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.

Αντίστοιχα, στον τομέα Πληροφορικής και στα σεμινάρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα λειτουργούν τμήματα αρχαρίων-προχωρημένων για την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος ECDL στις εξής ενότητες: Βασικές Αρχές Υπολογιστή, Windows, Word, Excel, Internet, Social Media, PowerPoint και Access.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας των μαθημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ξένων Γλωσσών, οι σπουδαστές θα μπορούν να λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης του αντίστοιχου σεμιναρίου. 

Τα εν λόγω σεμινάρια θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (17:00 μ.μ. – 21:00 μ.μ.), στις σχολικές αίθουσες του 5ου Λυκείου Αμαρουσίου (οδός Ολυμπίας αρ. 50). Η διάρκεια των προγραμμάτων Ξένων Γλωσσών και Ελληνικής Γλώσσας είναι οκτώ (8) μήνες, ενώ της Πληροφορικής είναι από δύο (2) έως πέντε (5) μήνες. Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας είναι 45 λεπτά και η εβδομαδιαία συχνότητα μαθήματος 1 έως 2 φορές.

Τα σεμινάρια θα προσφέρονται σε ειδικές προνομιακές τιμές. Προτεραιότητα στην εγγραφή θα έχουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αμαρουσίου και των νομικών του προσώπων και τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, άποροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μέλη μονογονεϊκής οικογένειας, άνεργοι, μέλη των Κ.Α.Π.Η., κλπ.

Το κόστος εγγραφής για όλα τα προγράμματα και τμήματα Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής θα ανέρχεται στο ποσό των 20 Ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ και δεν θα επιστρέφεται, παρά μόνο αν η διακοπή μιας συνδρομής κατόπιν αίτησης του πολίτη οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης (π.χ. ξαφνική αλλαγή προγράμματος, καθηγητή, ημέρας/ώρας, κλπ.), ή να αποδεικνύεται για σοβαρούς λόγους υγείας κλπ. και κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Η μηνιαία συνδρομή για τα σεμινάρια Ξένων Γλωσσών και Ελληνικής Γλώσσας θα ανέρχεται στα:

  • 40 Ευρώ για τους δημότες
  • 50 Ευρώ  για τους ετεροδημότες και
  • 30 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Η μηνιαία συνδρομή για το πρόγραμμα Business English θα ανέρχεται στο κόστος των:

  • 80 Ευρώ για τους δημότες
  • 100 Ευρώ για τους ετεροδημότες και
  • 60 Ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

Σχετικά με τα προγράμματα Πληροφορικής, για δημότες και ετεροδημότες:

  • Το κόστος παρακολούθησης για τις τρεις (3) βασικές ενότητες WORDEXCELINTERNET για προχωρημένους διάρκειας 36 ωρών θα ανέρχεται σε 120 Ευρώ.

 

  • Το κόστος παρακολούθησης για τις Bασικές Aρχές Υπολογιστή για αρχάριους διάρκειας 20 ωρών θα ανέρχεται στα 80 Ευρώ.

 

  • Το κόστος παρακολούθησης για την ενότητα SOCIAL MEDIAMAIL διάρκειας 20 ωρών θα ανέρχεται σε 45 Ευρώ.
  • Παράλληλα, το συνολικό κόστος συμμετοχής σε όλες τις ενότητες (εφτά ενότητες)  για την προετοιμασία απόκτησης διπλώματος ECDL, διάρκειας 72 ωρών θα ανέρχεται στα 250 Ευρώ και 200 Ευρώ αντίστοιχα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Για τα ανωτέρω προγράμματα Πληροφορικής, θα προβλέπεται έκπτωση ύψους 10%, σε περίπτωση που προκαταβάλλεται το συνολικό ποσό.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαφορετικά η εγγραφή και η συμμετοχή τους στα προγράμματα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστούν οι ανάλογες κατά περίπτωση εκπτώσεις ή απαλλαγές.

Οι αιτήσεις για εγγραφές ξεκινούν από την 31-10-2017 έως την 06-11-2017 ημέρα Δευτέρα στην είσοδο του Δημαρχιακού καταστήματος Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα). Οι αιτήσεις για εγγραφές θα γίνονται δεκτές καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.

Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 213-20.38.080, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 09:30 π.μ. έως τις 16:30 μ.μ. (κα  Παπαθανασίου Αννίτα).

Μετάβαση στο περιεχόμενο