Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας ανακοινώνει ο ΣΠΑΠ

Print Friendly, PDF & Email
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας κατά τη θερινή περίοδο, ανακοινώνει ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).


Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δύο μήνες και αφορά στην πρόσληψη εξήντα έξι (66) ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, από 08/07/2011 έως και 15/07/2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην έδρα του ΣΠΑΠ (Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Νέα Πεντέλη ή στο Δημαρχείο Αμαρουσίου Βασ. Σοφίας & Δ. Μόσχα, 2ος όροφος, Γραφείο ΣΠΑΠ).


Οι υποψήφιου προσλαμβάνονται με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά: Προηγούνται οι δημότες των Δήμων του Συνδέσμου, έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Ν. Αττικής και έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο