Την παράταση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης των εργαζομένων στο Δήμο ζητά ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, με νέα του επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση

Print Friendly, PDF & Email

Στο αίτημα της παράτασης της προθεσμίας λήξης των συμβάσεων 99 ατόμων που απασχολούνται στο Δήμο Αμαρουσίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ) μερικής απασχόλησης και μέχρι δεκαοκτάμηνης διάρκειας, επανέρχεται ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, με νέα του επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ιωάννη Ραγκούση, καθώς οι συμβάσεις, βάσει της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας, λήγουν στις 30/4/2011, και ακόμα εκκρεμεί μία απάντηση από μέρους της κεντρικής εξουσίας.

Με τη νέα του επιστολή που, την οποία κοινοποιεί στον υφυπουργό Εσωτερικών Γιώργο Ντόλιο, αλλά και στους δημάρχους μέλη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε), ο Δήμαρχος Αμαρουσίου επισημαίνει, επίσης, στη διοίκηση του υπουργείου Εσωτερικών ότι το ζήτημα της χρονικής παράτασης της διάρκειας των συγκεκριμένων συμβάσεων μερικής απασχόλησης αφορά και σε άλλους δήμους, για αυτό και «ζητά από το υπουργείο να εξετάσει το θέμα με τη δέουσα προσοχή και να αποφασίσει να παρατείνει την ισχύ των ανωτέρω συμβάσεων».

Η παράταση, όπως επαναλαμβάνει στην επιστολή του ο κ. Πατούλης, κρίνεται αναγκαία «προκειμένου να καλυφθεί το διάστημα των δεκαοκτώ μηνών που είχε αρχικά εγκριθεί», καθώς λόγω της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών του 2009 υπήρξε δίμηνη καθυστέρηση στην έναρξη ισχύος των συμβάσεων.

Και σε αυτή την επιστολή ο κ. Πατούλης εκθέτει εκ νέου το ιστορικό της υπόθεσης αναφέροντας: «Όπως σας είχα επισημάνει και στην προηγούμενη επιστολή μου, με ημερομηνία 10/2/2011, ο Δήμος Αμαρουσίου απασχολεί 99 εργαζομένους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 4ωρης απασχόλησης που είχαν προσληφθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 71466/26-10-09 ανακοίνωση, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μηνών. Ωστόσο, η έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, βάσει του οποίου έγιναν οι συγκεκριμένες προσλήψεις, παρελήφθη λίγο πριν τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου 2009. Η ισχύουσα νομοθεσία, ωστόσο, απαγορεύει τις προσλήψεις και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες ένα μήνα πριν τις εκλογές και μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. Ως εκ τούτου οι συμβάσεις δεν μπορούσαν να καταρτισθούν νωρίτερα από την 1/11/2009 με καταληκτική ημερομηνία ισχύος την 30/4/2011 αλλά μετά τις 5/1/2010»

Για το πλήρες κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη, προς τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο