Την εξαίρεση των Δήμων που έχουν προχωρήσει οικειοθελώς τη διαδικασία οικονομικής αποκατάστασης από την υποχρεωτική υπαγωγή στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. αιτείται ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Print Friendly, PDF & Email

Την εξαίρεση από την υποχρεωτική ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α., που προβλέπει η υπ’ αρ. 43288/2011 Υπουργική Απόφαση, αιτείται με επιστολή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χάρη Καστανίδη, προκειμένου να αποφευχθεί η καθολική εφαρμογή και να υπάρξει διαχωρισμός στις περιπτώσεις εκείνες, όπου ένας Δήμος έχει προχωρήσει οικειοθελώς τη διαδικασία εξυγίανσης των οικονομικών του.


Ειδικότερα, προτείνεται να προβλεφθεί εξαίρεση από την υποχρεωτική ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης, εφόσον ένας Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε σύνταξη σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης από ορκωτό ελεγκτή, το οποίο είναι ρεαλιστικό και βιώσιμο και εφόσον έχει ήδη αρχίσει να ακολουθεί και να εκτελεί τα αναφερόμενα στο σχέδιο αυτό (όπως διαπραγματεύσεις για αναχρηματοδοτήσεις δανείων τόσο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όσο και με άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, ιδιώτες κ.τ.λ.).   


Σημειώνεται επίσης, ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να γίνει διαχωρισμός στις περιπτώσεις εκείνων των Δήμων που έχουν ισχυρή βάση άντλησης εσόδων, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της ύπαρξης κέντρων υπερτοπικής χρήσης και δραστηριότητας (π.χ. Ιατρικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εμπορικά κέντρα, κ.τ.λ.).


Αξίζει να αναφερθεί ότι η σημερινή Διοίκηση από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της το 2007 με δική της πρωτοβουλία ανέδειξε τη δεινή οικονομική κατάσταση του Δήμου, την οποία οδήγησαν οι αποτυχημένες επιλογές των προηγούμενων Διοικήσεων.
Παράλληλα, προχώρησε στην υιοθέτηση πολιτικών οικονομικής εξυγίανσης και νοικοκυρέματος των οικονομικών του Δήμου, και αυτό όχι γιατί το υπαγόρευε το μνημόνιο ή ο Καλλικράτης, αλλά γιατί αποτελούσε προγραμματική δέσμευσης της.


Σήμερα με δική της πρωτοβουλία και πάλι προχώρησε στην κατάρτιση και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού  προγράμματος αποκατάστασης της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου με βασικό στόχο τη δημιουργία ταμειακών πλεονασμάτων, την κάλυψη των υπαρχόντων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και τη βελτίωση της αναλογίας συνολικών χρεών προς συνολικά έσοδα.


Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο της επιστολής

Μετάβαση στο περιεχόμενο