Τη δομή του Γεύματος Αγάπης ενισχύει ο Δήμος Αμαρουσίου στηρίζοντας τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται από την κρίση

Print Friendly, PDF & Email
Στο πλευρό των άπορων συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αμαρουσίου ενισχύοντας τη δομή του Γεύματος Αγάπης (Παροχή Συσσιτίου), μία κοινωνική παρέμβαση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη, και αγκαλιάζει δεκάδες άπορες οικογένειες της πόλης. Ο Δήμος Αμαρουσίου μπροστά στις αυξανόμενες ανάγκες για υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενισχύει το Γεύμα Αγάπης αξιοποιώντας την παρέμβαση «Παροχή Συσσιτίου» μέσω του προγράμματος «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Αμαρουσίου» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Με την ευκαιρία της προαγωγής της δομής του Γεύματος Αγάπης, ο Δήμαρχος Γ. Πατούλης, δήλωσε: «Πρωταρχικό μέλημά μας είναι στις δύσκολες αυτές περιόδους που διανύουμε να μην υπάρχει κανείς άνθρωπος στο Μαρούσι χωρίς φαγητό και φάρμακο. Με αφετηρία αυτό μέσα από το Γεύμα Αγάπης, με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών μας, προσφέρουμε καθημερινά ένα πιάτο ζεστό φαγητό σε δεκάδες οικογένειες και μοναχικούς ανθρώπους της πόλης μας που αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα προς «το ζην». Αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που μας προσφέρει το Ε.Σ.Π.Α μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις κοινωνικές δομές κατά της φτώχειας στον Δήμο μας με στόχο να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας».


Η δομή του Γεύματος Αγάπης (Παροχή Συσσιτίου) απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και πλήττονται από τη φτώχεια σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το πιο απαραίτητο για την ανθρώπινη επιβίωση, το φαγητό.


Η επιλογή των ωφελούμενων είναι ευθύνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου βάσει συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του ωφελούμενου είναι η επίδειξη ειδικής κάρτας απόρου που εκδίδεται από τον Δήμο τηρώντας τις προϋποθέσεις της διαφάνειας και της εχεμύθειας για την προστασία της αξιοπρέπειας του δικαιούχου.


Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δομή Παροχής Συσσιτίου» προβλέπεται η τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους ημερησίως, ενώ περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες δράσεις δικτύωσης με στόχο τη σύναψη συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για τη συλλογή πλεοναζόντων ποσοτήτων.


Στη δομή παρέχεται, επίσης, ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, υποστήριξη και καθοδήγηση των ωφελούμενων από κοινωνικό λειτουργό.


Το Γεύμα Αγάπης λειτουργεί με σταθερό ωράριο καθημερινά και Σαββατοκύριακο από 1 μ.μ. έως 3 μ.μ. επί της οδού Σουρή 7 & Πλαστήρα (όπισθεν κλειστού γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης»).


Η υποβολή αιτήσεων από μέρους των ωφελούμενων έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να την υποβάλουν στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου στη διεύθυνση Παλαιολόγου 9, Μαρούσι.


Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Αίτηση
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατήριο ή ʼδεια Παραμονής
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο που να βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΥΟ (οικονομικό έτος 2013) ή υπεύθυνη δήλωση από την Εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση (οικονομικού έτους 2013)
6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
7. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού Αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας)


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες στα τηλέφωνα: 213 2031920-21 και 210 8020861 όπως και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pronia@maroussi.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο