Θετική γνωμοδότηση έλαβε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 του Δήμου Αμαρουσίου από την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Print Friendly, PDF & Email

Θ. Αμπατζόγλου: «Το Τεχνικό Πρόγραμμα συμβάλει αναπτυξιακά σε όλες τις δραστηριότητες της πόλης μας καθώς χάρη σε αυτό εκτελούνται έργα υποδομών με έμφαση στη δημιουργία χώρων πολιτισμού, αθλητισμού και εκπαίδευσης»

Έργα υποδομών και ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και στις προκλήσεις της νέας εποχής και εντάσσονται με ορίζονται τριετίας στο στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης, περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 του Δήμου Αμαρουσίου.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 συζητήθηκε διεξοδικά (πλέον των 3 ωρών) με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Θεόδωρου Αμπατζόγλου στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και έλαβε θετική γνωμοδότηση από τα μέλη της Επιτροπής. Ακολούθως πρόκειται να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα εντάσσονται μια σειρά από σημαντικά νέα και συνεχιζόμενα έργα που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των πολιτών και αντιμετωπίζουν πάγιες δυσλειτουργίες και τα οποία θα υλοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Τεχνικές Διευθύνσεις, ήτοι, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και την Υπηρεσία Δόμησης.

Μεταξύ αυτών είναι έργα υποδομών δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης, έργα οδοποιίας και οδικής ασφάλειας με διανοίξεις οδών, πεζοδρομίων και αναπλάσεων (πλατεία Ηρώων), έργα κτιριακά όπως νέα σχολικά συγκροτήματα, διαμορφώσεις κτηρίων για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, επισκευές, βελτιώσεις και συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων και σχολικών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Σουρή και Β. Όλγας ως Κέντρο Πολιτισμού, αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών χώρων, κ.α.

Παράλληλα, στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μια σειρά από σημαντικές μελέτες όπως: Η μελέτη για το νέο σχολικό συγκρότημα 8ου Γυμνασίου και 9ου Λυκείου, η μελέτη για την αναβάθμιση του κλειστού Γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης»,  η μελέτη για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτηρίου «Λουμίδη» ως Λαογραφικό Μουσείο, η εκπόνηση των τοπογραφικών αποτυπώσεων και η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες για αναπλάσεις οδών, η μελέτη διαμόρφωσης Σημείο Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), η μελέτη διαμόρφωσης πράσινων σημείων, η σύνταξη σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ), μελέτες νέων εντάξεων κ.α.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου αναπτύσσοντας την πολιτική βούληση της Διοίκησης η οποία αποτυπώνεται στο Τεχνικό πρόγραμμα του 2021 υπογράμμισε:
«Αξιοποιούμε τους ίδιους πόρους του Δήμου μας και κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης, προκειμένου να δημιουργήσουμε χρήσιμες και αναγκαίες υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης μας και της τοπικής μας κοινωνίας, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να διεκδικούμε δυναμικά από την Περιφέρεια Αττικής να δώσει στο Μαρούσι αυτά που δικαιούται για την εκτέλεση έργων που υπάρχουν ώριμες μελέτες.

Το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας συμβάλει αναπτυξιακά σε όλες τις δραστηριότητες της πόλης μας, καθώς χάρη σε αυτό εκτελούνται έργα υποδομών με έμφαση στη δημιουργία χώρων πολιτισμού, αθλητισμού και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη αστική αναζωογόνηση και στη σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών κάθε γειτονιάς και την οικονομική της ανάπτυξη.       

Με στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της νέας εποχής.»

Επίσης ο κ. Θ. Αμπατζόγλου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Δημήτρη Σμυρνή για τον άριστο συντονισμό και τεχνική διοργάνωση όλης της διαδικασίας καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση και τον εποικοδομητικό διάλογο και σημείωσε ότι οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις των παρισταμένων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην εφαρμογή του Τεχνικού Προγράμματος.

Επί του Τεχνικού Προγράμματος τοποθετήθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι: Τεχνικών Υπηρεσιών Βαγγέλης Κάββαλος, Πολεοδομίας   Κων/νος Ρώτας και Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Στέφανος Τσιπουράκης.

Εκτός από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων της πόλης και κάτοικοι) στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Μιχάλης Παπαδόπουλος, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων κ.κ. Επαμεινώνδας Γαρδέλης και Ελευθέριος Μαγιάκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πέτρος Κούκουζας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο