Τα ψέματα του κυρίου Μπρέγιαννη για το Βρεφονηπιακό της Κοκκινιάς

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Αμαρουσίου κ. Α. Μπρέγιαννης, σχετικά με την υπόθεση της κατασκευής του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Κοκκινιάς και τα όσα ψευδή αναφέρονται σε αυτή, θα θέλαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:


Μόνο ως αποκυήματα της φαντασίας του κ. Μπρέγιαννη, μπορούν να χαρακτηριστούν όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωση του, κι αυτό γιατί:


1. Ουδέποτε ακυρώθηκε ο διαγωνισμός ούτε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΕ, η οποία υπεγράφη την 1/3/2012, μετά την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της κατακυρωτικής του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Ουδέποτε ο συγκεκριμένος εργολάβος προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να ζητήσει προστασία και να σταματήσει το διαγωνισμό ή την ίδια τη σύμβαση, εάν θεωρούσε ότι αδικείται, παρά μόνο επέλεξε να απευθύνει μία σειρά εξώδικων, τα οποία θα μπορούσαν να εκληφθούν ως απειλητικά και ως μέθοδος επηρεασμού και καθοδήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού και της Οικονομικής Επιτροπής. Μάλιστα, μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, με έγγραφό τους προς τον Πρόεδρο αυτής, ζητούν προστασία από την απροκάλυπτη άσκηση προσωπικής πίεσης, απόπειρα καθοδήγησης, άσκηση απειλών και προσβλητικών υποδείξεων του συγκεκριμένου εργολάβου.

3. Η Ειδική Επιτροπή του άρθρ. 152 του ν. 3463/2006, τον Ιούνιο του 2012 και αφού το έργο βρισκόταν σε εξέλιξη έδωσε εντολή στην Οικονομική Επιτροπή όπως επανεξετάσει την ένσταση του εργολάβου που είχε προσφύγει ενώπιόν της, όπερ και εγένετο. Η Οικονομική Επιτροπή, συμμορφούμενη στην ως άνω απόφαση, επανεξέτασε την ένσταση και αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στα τεχνικά σημεία αυτής, ζήτησε τη συνδρομή εξειδικευμένου στο αντικείμενο δικηγόρου, προκειμένου να αποφανθεί για τη βασιμότητα ή μη της ενστάσεως. Τελικά, με πλήρη και νόμιμη αιτιολογία αποφάσισε την απόρριψη της ενστάσεως του εργολάβου.

4. Σημειώνεται, ότι με σειρά γνωμοδοτήσεων της νομικής υπηρεσίας του Δήμου κατέστη σαφές ότι η υπογραφείσα σύμβαση με την εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΕ δεν βλάπτεται και παραμένει σε ισχύ, δεδομένου ότι η απόφαση της Επιτροπής του άρθρ. 152 του ν. 3463/2006 εξεδόθη μετά την υπογραφή της και χωρίς κατά το προηγούμενο διάστημα ο εργολάβος να έχει πετύχει δικαστικά ή ακόμη και διοικητικά, όπως είχε τη δυνατότητα, την αναστολή εκτέλεσης της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού.

5. Επισημαίνουμε ότι ουδέποτε ο εργολάβος επιδίωξε να ακυρώσει την υπογραφείσα σύμβαση με την εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΕ.

6. Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου ελήφθη πριν τη δημοπράτησή του, μετά από εργώδεις προσπάθειες της Διοίκησης, ώστε να δημιουργηθεί ένας πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση των δημοτών. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού κατατέθηκε στη διαχειριστική αρχή, όπως προβλέπει η διαδικασία, ο πλήρης φάκελος του έργου. Επίσης, με σειρά εγγράφων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ενημέρωναν κάθε φορά το στάδιο που ευρίσκεται η υπόθεση και η ίδια η διαχειριστική αρχή, αφού έλαβε γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ότι η σύμβαση είναι καθ’ όλα νόμιμη και δεν μπορεί να επηρεαστεί από την τύχη της ενστάσεως του εργολάβου, δεδομένου ότι αυτός ουδέποτε έλαβε προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της κατακυρωτικής του διαγωνισμού αποφάσεως, ως εκ τούτου νομίμως εκτελείται, ενέκρινε τα εντάλματα πληρωμής του έργου.


Μετά την παράθεση των παραπάνω αδιαμφισβήτητων στοιχείων, αναρωτιόμαστε γιατί καταβάλλει τέτοια προσπάθεια ο κ. Μπρέγιαννης, να αναδείξει τα επιχειρήματα του συγκεκριμένου εργολάβου;


Τί είναι για εκείνον σημαντικότερο, να προωθήσει με τις δημόσιες ανακοινώσεις του τα συμφέροντα του εργολάβου, εις βάρος της προσπάθειας της σημερινής Διοίκησης να κατασκευάσει έναν πρότυπο βρεφονηπιακό σταθμό, υιοθετώντας ρόλο δικαιοδοτικού οργάνου, τη στιγμή που ακόμη και ο ίδιος ο εργολάβος αποποιήθηκε του δικαιώματός του να αποταθεί στη δικαιοσύνη;


Σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίζουμε ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αμαρουσίου εκτέλεσαν με συνέπεια, αξιοπρέπεια και σύμφωνα με το νόμο τα καθήκοντα τους, ως όφειλαν, συμμορφούμενα αποκλειστικά και μόνο στις υποδείξεις της Επιτροπής του άρθρ. 152 του ν. 3463/2006, χωρίς να υποκύψουν σε πιέσεις, εκφοβισμούς, απειλές και υποδείξεις εξωγενών παραγόντων.


Οι πολίτες όμως πρέπει να αναρωτηθούν, ο κ. Μπρέγιαννης, γιατί επιλέγει το ρόλο του δικηγόρου ενός εργολάβου, που προσπαθεί να ματαιώσει ένα έργο που έχει ανάγκη η πόλη μας;

Μετάβαση στο περιεχόμενο