Tα επαναλαμβανόμενα ψέματα του κου Μπρέγιαννη,για το Βρεφονηπιακό Σταθμό της Κοκκινιάς

Print Friendly, PDF & Email

Tα επαναλαμβανόμενα ψέματα του κυρίου Μπρέγιαννη, για το Βρεφονηπιακό Σταθμό της Κοκκινιάς
Είναι ανεξήγητη η επιμονή της δημοτικής παράταξης του κυρίου Μπρέγιαννη, να κάνει το «άσπρο – μαύρο» και να επιμένει σε ψευδείς ισχυρισμούς όσον αφορά στην υπόθεση της κατασκευής του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Π.Ε. Κοκκινιάς.


Σε αντίθεση με την παράταξη του κ. Μπρέγιαννη, που έχει επιλέξει να λειτουργεί ως άτυπο Γραφείο Τύπου ενός εργολάβου, η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου επιλέγει να υπηρετεί τα συμφέροντα της πόλης και των κατοίκων, κι όχι των εργολάβων.


Η Διοίκηση Πατούλη ενδιαφέρεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού της Κοκκινιάς, ακολουθώντας πιστά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος χωρίς να ενδιαφέρεται για το ποιος εργολάβος θα πάρει το έργο.


Όσον αφορά στους ανακριβείς ισχυρισμούς που διατυπώνονται στη νέα ανακοίνωση της δημοτικής αυτής παράταξης, επισημαίνουμε τα παρακάτω:


1. Η Διοίκηση έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις της επιτροπής του άρθρου 152, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και στην προηγούμενη απάντησή μας. Σε συμμόρφωση προς την απόφαση της συγκεκριμένης Επιτροπής, η οποία ρητά έδωσε εντολή στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμαρουσίου για επανεξέταση της ένστασης του εργολάβου, η τελευταία συνήλθε την 7.12.2012 και με την υπ’ αριθμ. 242/2012 απόφασή της, αποφάσισε, για τους αναλυτικά σε αυτήν αναφερόμενους λόγους και αφού έλαβε υπόψη το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην επίμαχη ένσταση (γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, διακήρυξη και λοιπά τεύχη δημοπράτησης, γνωμοδότηση δικηγόρου, αιτιάσεις του ενισταμένου) την απόρριψη της ενστάσεως του εργολάβου.

2. Ουδέποτε κλήθηκε ο Δήμος από το ΣΕΕΔΔ ή τον Εισαγγελέα, φορείς τους οποίους επικαλείται στην ανακοίνωση της η παράταξη της αντιπολίτευσης. Ούτε φυσικά έχουμε ενημερωθεί ότι υφίσταται τέτοιο ζήτημα.

3. Αναρωτιόμαστε όμως, από που αντλεί η δημοτική αυτή παράταξη τη συγκεκριμένη πληροφόρηση; Από κάποιες υπεύθυνες κρατικές αρχές, ή από τον εργολάβο του οποίου τα επιχειρήματα προωθεί; Αν συμβαίνει το δεύτερο, είναι όλη η δημοτική αυτή παράταξη έκθετη. Πάντως, εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που κληθούμε από οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία να δώσουμε στοιχεία, θα το κάνουμε άμεσα. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα άλλωστε. Θα προσκομίσουμε εφόσον μας ζητηθεί όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, όπως, εξάλλου, συνέβη και με την Διαχειριστική Αρχή του έργου.

4. Παρά τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, που «συμπτωματικά» ταυτίζονται με τους ισχυρισμούς του εργολάβου που έχασε το έργο, η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία είναι απολύτως ισχυρή, όπως αναφέρεται και στις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων του Δήμου Αμαρουσίου, αλλά και σε γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη Διαχειριστική Αρχή του έργου. Είναι δε άκρως ψευδή και παραπλανητικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση περί δήθεν απόρριψης από την Επιτροπή του άρθρ. 152 των ισχυρισμών του Δήμου για ισχυρή σύμβαση., δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απόφαση περιορίζεται σε εντολή προς την Οικονομική Επιτροπή προς εκ νέου κρίση της ενστάσεως του εργολάβου, πράγμα το οποίο έγινε. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι ο ίδιος ο εργολάβος ουδέποτε κινήθηκε δικαστικά να ακυρώσει την υφιστάμενη σύμβαση, εάν πράγματι θεωρεί ότι είναι άκυρη. Γι’ αυτό αναρωτιόμαστε , πως είναι δυνατόν ο κ. Μπρέγιαννης, σε ρόλο Δικαστή, να χαρακτηρίζει αυτή τη σύμβαση ως καταργηθείσα;

5. Τέλος, επισημαίνουμε ότι παρά τις κινδυνολογίες της αντιπολίτευσης, η χρηματοδότηση του έργου συνεχίζεται διότι η ίδια η Διαχειριστική Αρχή, αφού έλαβε υπόψη όλα τα σχετικά έγγραφα, τα οποία της απεστάλησαν από το Δήμο Αμαρουσίου, αλλά και από τον εργολάβο που εκτελεί το έργο, έκρινε ότι η σύμβαση είναι ισχυρή και καλώς εκτελείται.


Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων μπορεί ο καθένας να καταλάβει ποιοι λένε αλήθεια και ποιοι προσπαθούν, με επαναλαμβανόμενα ψεύδη και φαντασιώσεις να υπερασπιστούν εργολαβικά συμφέροντα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο