Συνεργασία του Δήμου Αμαρουσίου με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ)

Print Friendly, PDF & Email

|download .jpg file 239KB|

Το Μνημόνιο υπεγράφη χτες από το Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Λάρνακας κ. Σπύρο Ελενοδώρου.

Πρωτοπόρος στην ανάληψη διαδημοτικών δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και στο πλαίσιο των καλών Ελληνο-Κυπριακών σχέσεων, ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε χτες στην υπογραφή Μνημονίου  Συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (ANETEΛ), με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον και τους τομείς υγείας και πρόνοιας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, ο Δήμαρχος της πόλης κ. Γιώργος Πατούλης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας  κ. Σπύρος Ελενοδώρου.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, τα δύο μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν και να υποστηρίξουν, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες, πρωτοβουλίες συνεργασίας στα πιο κάτω πεδία: 1. Δημόσια Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 2. Τοπική και Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη.

 3. Βιώσιμη Ανάπτυξη του Περιβάλλοντος.

 4. Διεύρυνση της πλούσιας πολιτισμικής κληρονομιάς των περιοχών μέσα από την οργάνωση ανταλλαγών μεταξύ καλλιτεχνικών ομάδων, τη δημιουργία εκτενών επαφών ανάμεσα στα θέατρα, τα μουσεία και τα μουσικά συγκροτήματα και την προστασία των πολιτιστικών μνημείων.

 5. Κοινωνική Πρόνοια και Αλληλεγγύη.

 6. Συνεργασία στο τομέα των τοπικών υποδομών (κτιριακών και άλλων) που οδηγούν στην αστική ανάπτυξη.

 7. Επιμόρφωση Αιρετών και Στελεχών των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 8. Διοργάνωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης των πολιτών.

 9. Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε σχέση με τον επιχειρηματικό τομέα.

 10. Διάχυση βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας στους τομείς της οικονομίας,  της τεχνολογίας, του εμπορίου, του τουρισμού, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

 11. Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα γίνει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.


 


   


   

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο