Συνέντευξη του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου στην Today Press

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Φύλλου 107

 

Οι δύο λέξεις που έδωσε ως απάντηση στο ερώτηµά µας «τι πρέπει να περιµένουν οι Δηµότες από εσάς το επόµενο διάστηµα», περιγράφουν µε τον καλύτερο τρόπο την εποχή Αµπατζόγλου στο Δήµο Αµαρουσίου. Συγκεκριµένα, ο δήµαρχος Αµαρουσίου µας απάντησε «Μόνο έργα» και δεν απέχει από την πραγµατικότητα παρατηρώντας κάποιος τα όσα συµβαίνουν στην πόλη αυτά τα πέντε χρόνια που βρίσκεται στο τιµόνι της, ο Θεόδωρος Αµπατζόγλου.
Αφορµή για αυτή τη συνέ ντευξη ήταν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που αφορά στον πλειστηριασµό του εµβληµατικού κτιρίου της Κεραµικής από την ΕΤΑΔ. Ο δήμαρχος µας ενημερώνει ότι οι προσπάθειες της δηµοτικής αρχής Αµαρουσίου στρέφονται προς την κατεύθυνση του Πράσινου Ταµείου, µέσω ενός προγράµµατος για την απόκτηση κάποιων χώρων εµβληµατικής σηµασίας, όπως η Κεραµική. Σ’ αυτή την περίπτωση θα έχει τη δυνατότητα κατευθείαν ο Δήµος Αµαρουσίου να αγοράσει το χώρο της Κεραµικής. Παράλληλα, ο δήµαρχος απαντά για τις εξελίξεις γύρω από τη διευθέτηση του Ρέµατος Σαπφούς, καθώς και για τους λόγους που το δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισε τη µερική αναστολή οικοδομικών αδειών.

 

Ερ. Ποια είναι τα πιο σημαντικά έργα που εκτελείτε στο Μαρούσι αυτή την περίοδο ;

Απ. Με βάση το τεχνικό μας πρόγραμμα υλοποιούμε από την αρχή του 2024 πολύ σημαντικά έργα για την πόλη μας. Αντιπλημμυρικά στο κέντρο και σε άλλες γειτονιές, ασφαλτοστρώσεις περίπου 120.000 τμ, διανοίξεις 168 οδών, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων,  δημιουργία νέων παιδικών χαρών όπως αυτή του Αμαλιείου που περιλαμβάνει και ανάπλαση της γύρω περιοχής, ολοκλήρωση του εμβληματικού πολιτιστικού έργου της πλήρους ανακατασκευής της Βίλας Λουμίδη και άλλα εξίσου κρίσιμα για την πρόοδο του Αμαρουσίου τόσο στον τομέα των υποδομών όσο και υπηρεσιών.

 

Ερ. Ποια είναι εξέλιξη του θέματος που αφορά στον πλειστηριασμό του εμβληματικού κτιρίου της Κεραμεικής από την ΕΤΑΔ;

Απ. Ο διαγωνισμός που είχε προγραμματισθεί για τις 20 Μαΐου 2024, μετά από παρέμβαση του Δήμου και καθώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την αγορά του αναβλήθηκε για τις την 1η Ιουλίου 2024. Αυτός ήταν και ο πρώτος στόχος μας.

Στο διάστημα αυτό η Διοίκηση μας θα πράξει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για να βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου, είτε να προχωρήσουμε στην ενοικίαση, είτε στην απόκτηση του χώρου, με τη συνδρομή της Δια παραταξιακής Επιτροπής που έχει συσταθεί για να υποβάλει τις προτάσεις της.

Οι προσπάθειες μας στρέφονται προς την κατεύθυνση του Πράσινου Ταμείου, μέσω ενός προγράμματος για την απόκτηση κάποιων χώρων εμβληματικής σημασίας, όπως η Κεραμική. Σ’ αυτή την περίπτωση θα έχουμε τη δυνατότητα κατευθείαν ο Δήμος Αμαρουσίου να αγοράσει το χώρο της Κεραμικής.

Είχε προηγηθεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και το χαρακτηρισμό σε πολιτιστικό χώρο πολλαπλών λειτουργιών ολόκληρου του χώρου της Κεραμικής εντός του Ο.Τ. 93-94. 

 

Ερ. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο της διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς;

Απ. Από την 1η Νοεμβρίου 2023 είχε ανακοινωθεί από τον ίδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση η ένταξη του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλη τη χώρα, ύψους 260 εκατ. Ευρώ. Είχαμε την υπόσχεση από την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής – αρμόδια από το νόμο για τη διευθέτηση ρεμάτων – πως θα προχωρούσε στη δημοπράτηση του έργου δεδομένων των έτοιμων μελετών. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμη. Διεκδικούμε την επιτάχυνση των διαδικασιών. Είναι ένα έργο πνοής για ολόκληρη την πόλη που θα τη θωρακίσει απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα. Επιπλέον αποτελεί τροχοπέδη και για άλλα έργα που συνδέονται ή σχετίζονται με την ασφάλεια σε πολλές γειτονιές του Αμαρουσίου.

 

Ερ. Ως μέλος της ΚΕΔΕ, ποιες προτεραιότητες έχει θέσει κατά τη συμμετοχή και παρεμβάσεις σας στο ανώτατο αυτοδιοικητικό όργανο;

Απ. Η συμπόρευσή μου με την παράταξη του Λάζαρου Κυρίζογλου, είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στοχεύσεις για σειρά θεμάτων προς όφελος των Δήμων όπως περισσότερη διοικητική και οικονομική αυτονομία, αύξηση προσωπικού, αύξηση πόρων για διαχείριση κλιματικών κρίσεων, κατάργηση γραφειοκρατίας για κρίσιμα έργα υποδομών, αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων κ.α.

Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαι όπως και η πλειοψηφία του ΔΣ της ΚΕΔΕ προκειμένου οι Δήμοι να πετύχουν το μέγιστο δυνατό της αυτονομίας τους. Αυτό θα το πετύχουμε με καθημερινό αγώνα διεκδικώντας πόρους και προσωπικό από την κεντρική διοίκηση του κράτους, κατά προτεραιότητα με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους Δημότες μας.

 

Ερ. Πρόσφατα αποφασίσατε ως Δήμος, τη μερική αναστολή οικοδομικών αδειών. Εξηγήστε μας το σκεπτικό σας.

Απ. Τη μερική αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στα διοικητικά όρια της πόλης αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιό μας, σε όσες περιπτώσεις γίνεται χρήση των άρθρων 10 παρ. 1, 15 παρ.8, 19 παρ.2 και του άρθρου 25 παρ.1 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και ιδιαίτερα στη σωρευτική χρήση αυτών, που επιτρέπουν τη χορήγηση ευεργετημάτων ύψους (bonus) για κτίρια που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει ο ΝΟΚ.

Η τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα του ν. 4067/2012, κινείται ναι μεν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα και συνεπώς είναι μονόδρομος η αναστολή των οικοδομικών αδειών, καθώς η αλόγιστη χρήση των ευεργετημάτων που υιοθετεί θα φέρει επιπλέον υπερδόμηση στον ήδη επιβαρυμένο οικιστικό ιστό, που θα πλήξει την πόλη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Συντασσόμαστε με τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ και όλων των Δήμων της χώρας, ώστε να διαφυλάξουμε το πολεοδομικό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο που θέτουν σε κίνδυνο οι επίμαχες διατάξεις του ΝΟΚ και να αποτρέψουμε την περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση στην πόλη μας.

 

Ερ. Τι πρέπει να περιμένουν οι Δημότες από εσάς το επόμενο διάστημα ;

Απ. Μόνο έργα. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας που αποτελούν όχι μόνο το προεκλογικό μας πρόγραμμα αλλά και συνέχεια του προηγούμενου Δημοτικού μας έργου.

Κατά την προηγούμενη θητεία μας, βάλαμε τις ισχυρές βάσεις μέσα από το οικονομικό νοικοκύρεμα, για πολλά νέα έργα. Επιπλέον διεκδικήσαμε μέσα από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και σημαντικές παρεμβάσεις που σήμερα ομορφαίνουν την πόλη μας και αλλάζουν το χρώμα στις γειτονιές μας. Υποσχεθήκαμε νέες υποδομές για όλη την οικογένεια και τη νέα γενιά που διψά για αθλητισμό και αυτό κάνουμε. Επιπλέον ισχυροποιούμε καθημερινά την πολιτιστική μας ταυτότητα και μετατρέπουμε το Μαρούσι σε τοπόσημο. Δουλεύουμε εντατικά για τα σχολεία μας και θέλουμε το καλύτερο για την εκπαιδευτική κοινότητα. Με λίγα λόγια κάνουμε πράξη το σύνθημά μας. Πάμε όλοι μαζί το Μαρούσι που αγαπούμε ακόμη πιο Ψηλά!

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο