Συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ αύριο Μ. Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 14.00

Print Friendly, PDF & Email

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αύριο, Μ. Τρίτη 23 Απριλίου, θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 3ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι το  σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Επιπρόσθετα θα γίνει συζήτηση με θέμα την έγκριση σύναψης Γενικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του  Υπουργείου Εσωτερικών και της  ΚΕΔΕ, με αντικείμενο τη συνεργασία και συνδιαχείριση της τεχνολογικής υποδομής (GovHUB, Gcloud, πρόσβαση στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΟΙΚ κλπ.), προκειμένου να παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς του Δήμους, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για ζητήματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α. της ΚΕΔΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο