Συνεχίζονται οι επαφές Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλη, στην Έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email

Συνάντηση με τον Γ.Γ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Frederic Vallier, καθώς και με τεχνικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στόχος η απόκτηση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και η αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα
 

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι επαφές του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο αυτών των επαφών συναντήθηκε σήμερα με το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Frederic Vallier, ενώ ακολούθησε στη συνέχεια τεχνική συνάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Corina Cretu.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι καταρχήν η γνωριμία με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνουν το περιεχόμενο των πολιτικών που εφαρμόζονται στις χώρες που μετέχουν σε αυτήν. Μέσα από τις επαφές αυτές στόχος είναι αφενός να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας της Κ.Ε.Δ.Ε. με τα κέντρα λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Αφετέρου, να αποκτηθεί χρήσιμη τεχνογνωσία για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και γνώση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν στη χώρα μας προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

Την τεχνική συνάντηση με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, και του Γραφείου της αρμόδιας Επιτρόπου, απασχόλησαν τα ζητήματα α) της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, β) της δημόσιας Υγείας, γ) της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Συζητήθηκε, επίσης, ο εξέχων ρόλος της αυτοδιοίκησης ως βαθμού που βρίσκεται πλησιέστερα στον πολίτη και συμφωνήθηκε να οργανωθεί από την Κ.Ε.Δ.Ε στην Ελλάδα θεματική ημερίδα, όπου στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσουν πρακτικές άλλων χωρών σε επίπεδο σχεδιασμού προγραμμάτων για την περίοδο μέχρι το 2020.

Επισημάνθηκε η παγκόσμια και ευρωπαϊκή τάση για ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό τη λήψη πρωτοβουλιών στον εγγύτερο βαθμό.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, αναφέρθηκε και στην πρόταση του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών Markku Markkula, για τη σύνταξη της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Υγεία, ενώ έθεσε υπόψη τη σημασία της πρόληψης της Υγείας των πολιτών μέσω προσυμπτωματικών ελέγχων, όπως αυτούς που εδώ και καιρό υλοποιεί το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής της Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) σε 14 δήμους της χώρας. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι την ευθύνη της πρόληψης της Υγείας του πληθυσμού θα πρέπει να έχει απευθείας η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι η κεντρική εξουσία.

Στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Frederic Vallier, συζητήθηκαν η διοργάνωση από την Κ.Ε.Δ.Ε δύο θεματικών ημερίδων:

– η μία περί τις αρχές Ιουνίου, με αντικείμενο τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης με συγκριτική παρουσίαση στοιχείων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όπου θα συμμετέχουν Ευρωπαίοι παράγοντες από τον χώρο της αυτοδιοίκησης.

– η δεύτερη, κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, με αντικείμενο την παρουσίαση μοντέλων «αρχιτεκτονικής» στην αυτοδιοίκηση από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ακολούθως των παραπάνω επαφών, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, έκανε την παρακάτω δήλωση:
 

« Η Κ.Ε.Δ.Ε. έχει ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επαφών και συναντήσεων με τα πολιτικά στελέχη και τα τεχνικά κλιμάκια των ευρωπαϊκών θεσμών. Στόχος των επαφών αυτών είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λαμβάνονται καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον μας. Από τις συναντήσεις μας με τα τεχνικά κλιμάκια αποκτούμε νέα τεχνογνωσία την οποία στη συνέχεια, μέσα από την υιοθέτηση καλών πρακτικών θέλουμε να μεταφέρουμε στη χώρα μας, προκειμένου να διευκολύνουμε την αναπτυξιακή επανεκκίνηση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Θέλω να στείλω το μήνυμα της αισιοδοξίας και της αυτοπεποίθησης, η Πατρίδα μας θα τα καταφέρει. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε ενωμένοι και να μην θέσουμε σε αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή μας προοπτική».

 

Σχετικά αρχείαΟ Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, με τον Γ.Γ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Frederic Vallier.


Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, με την Προϊσταμένη της Μονάδας Ελλάδας Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Sabine Bourdy.

Μετάβαση στο περιεχόμενο