Συνεχίζεται η εκπαίδευση των ομάδων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ως εσωτερικοί επιθεωρητές για την ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών και τη διαχειριστική ικανότητα του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

2ήμερο σεμινάριο Ενδυνάμωσης Ομάδας (Team Building) παρακολούθησαν ως εσωτερικοί επιθεωρητές οι ομάδες Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής διαχείρισης του Δήμου Αμαρουσίου.

Το σεμινάριο έλαβε χώρα σε εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, από την επικεφαλής της Ομάδας Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Γραφείου Ολικής Ποιότητας του Δήμου Αμαρουσίου κα Μαίρη Χάντζου.  

Οι εσωτερικοί επιθεωρητές οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί στα Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας 9001:2015, Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429  και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001 και έχουν πραγματοποιήσει στο μεγαλύτερο σύνολο τους εσωτερικές επιθεωρήσεις, συνεχίζουν,

εκτός από την εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας, την επιχειρησιακή τους εκπαίδευση.        

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να αναδειχθούν οι υπάρχουσες ικανότητες των μελών κάθε ομάδας, αλλά και να καλλιεργηθούν νέες, ώστε να επιτευχθεί μια διαρκής και εμφανής βελτίωση στην απόδοση και τη συνοχή των ομάδων ποιότητας του Δήμου Αμαρουσίου.

Το σεμινάριο βασίστηκε  σ’ ένα κύκλο βιωματικών ασκήσεων, ασκήσεων  επικοινωνίας, διαδραστικών δραστηριοτήτων και ασκήσεων δημιουργικότητας, με στόχο να εντοπιστούν οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης των μελών, τα ισχυρά και αδύναμα σημεία, η αίσθηση ομαδικότητας, καθώς και οι παράμετροι decision making και crisis management.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η εταιρεία The Mind Trap Maroussi προσέφερε δωρεάν δραστηριότητα προσομοίωσης των ομάδων σε συνθήκες ομαδικής συνεργασίας στις εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι. Για τη σημαντική αυτή προσφορά ο Δήμος Αμαρουσίου ευχαριστεί θερμά τον ιδιοκτήτη της εταιρείας κ. Ιάκωβο Κιούση.  

Η εκπαίδευση των ομάδων συνεχίζεται, έτσι ώστε ως εσωτερικοί επιθεωρητές να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στην ετοιμότητα που οφείλει να έχει ο Δήμος Αμαρουσίου, αναφορικά, με την ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών του και τη διαχειριστική ικανότητά του. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο