Συνάντηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη,με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ο. Κωνσταντινόπουλο

Print Friendly, PDF & Email

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης, συναντήθηκε σήμερα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για θέματα Ε.Σ.Π.Α., κ. Ο. Κωνσταντινόπουλο. Στη συνάντηση παρίσταντο από πλευράς Κ.Ε.Δ.Ε. πέραν του Προέδρου της και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γ. Ιωακειμίδης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να τεθούν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης από τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης μια σειρά από ζητήματα, που αφορούν μεταξύ άλλων την κατανομή και διαχείριση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που θα πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, στο νέο σχεδιασμό.

Από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. τέθηκαν προς τον Υφυπουργό μια σειρά από θέματα που θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας, όπως:

 • Η επανένταξη για χρηματοδότηση όλων των έργων που εκτελούνταν μέσω Ε.Ε.Τ.Α.A.  A.E.
 • Η εκτέλεση όλων των ώριμων έργων που αφορούν το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και χρηματοδοτούνται από το Κ.Α.Π.Ε..
 • Η  θετική συμβολή της Αυτοδιοίκησης μέχρι σήμερα στην επίτευξη υψηλών ρυθμών απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων, με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μια σειρά από σημαντικά έργα σε όλη τη χώρα. Καθώς και οι τρόποι με τους οποίους θα εξακολουθήσουν και στο μέλλον οι Δήμοι να συμβάλλουν καθοριστικά στην αξιοποίηση και υψηλή απορροφητικότητα των πόρων και του νέου Ε.Σ.Π.Α.
 • Η χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, όπου θεωρείται κρίσιμος για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Στον τομέα αυτό, η Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο, αφού ως θεσμός βρίσκεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πιο κοντά στον πολίτη και τις καθημερινές του ανάγκες.
 • Ο χρόνος όπου θα αρχίσει η έκδοση προσκλήσεων για το νέο Ε.Σ.Π.Α., όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Καθώς και ποιές είναι οι προτεραιότητες που τίθενται στο νέο Ε.Σ.Π.Α. για την Αυτοδιοίκηση.
 • Το αίτημα να δοθεί τεχνική βοήθεια για την ωρίμανση μελετών αλλά και την υποβολή προτάσεων σε Δήμους (κυρίως νησιωτικούς ή απομακρυσμένους) που στερούνται εξειδικευμένου προσωπικού , με αποτέλεσμα να μην έχουν ουσιαστικά δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του νέου Ε.Σ.Π.Α..

Επίσης έγινε με πρωτοβουλία της Κ.Ε.Δ.Ε. μια αρχική συζήτηση, σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας οριζόντιου προγράμματος που θα αφορά αποκλειστικά την Αυτοδιοίκηση.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης άκουσε με προσοχή τα αιτήματα που διατυπώθηκαν από πλευράς ΚΕΔΕ και δεσμεύθηκε ότι:

 • Θα δοθεί τεχνική βοήθεια (μέσω Μ.Ο.Δ., Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. κι ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων) προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δήμοι στην προσπάθειά τους να καταρτίσουν μελέτες και να συμμετάσχουν με προτάσεις στο νέο ΕΣΠΑ.
 • Για το ζήτημα των έργων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. που είχαν απενταχθεί από τη χρηματοδότηση, μελετάται να δοθούν 67.000.000 για 50 έργα, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015.
 • Για τα έργα που αφορούν το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, θα υπάρξει αρχικά συνεννόηση με τον νέο Υπουργό Ανάπτυξης, ώστε τελικά να μην απενταχτούν από τη χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση όμως να ολοκληρωθούν κι αυτά ως τις 31/12/2015.

  Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κο Υφυπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με το νέο Ε.Σ.Π.Α. και το πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, προς όφελος της ανάπτυξης τόσο της ελληνικής οικονομίας, όσο και των τοπικών μας κοινωνιών. Η σημερινή συνάντηση είναι μόνον η αρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας για ένα ζήτημα, που μας αφορά όλους και δεν αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση της Κεντρικής Εξουσίας. Ως Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο τόσο στο νέο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση του νέου Ε.Σ.Π.Α., να έχουμε ουσιαστικό ρόλο. Το νέο Ε.Σ.Π.Α. είναι ίσως για τη χώρα μας η τελευταία μεγάλη ευκαιρία χρηματοδότησης με ευρωπαϊκά κονδύλια  σημαντικών έργων και παρεμβάσεων και με δεδομένη τη δημοσιονομική στενότητα για τα επόμενα χρόνια και την έλλειψη επαρκών εθνικών πόρων, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια αυτά θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατόν βαθμό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε ένα ευρώ.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας σειράς έργων που εκτελούνται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., καθώς και για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΚΑΠΕ μέσω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, αναμένουμε ως το τέλος της εβδομάδος την επίσημη δέσμευση του Υπουργείου ότι θα εκτελεστούν χωρίς προβλήματα. Είμαστε αποφασισμένοι ως Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την θετική κατάληξη αυτής της υπόθεσης, γιατί πρόκειται για έργα ώριμα, για τα οποία μάλιστα οι Δήμοι έχουν προβεί σε έξοδα, προκειμένου να τα καταθέσουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης».

 

Σχετικά αρχείαΣυνάντηση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη,με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ο. Κωνσταντινόπουλο

Μετάβαση στο περιεχόμενο