Συνάντηση ΚΕΔΕ με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη – Γ. Πατούλης: Ζητήσαμε διακριτό ρόλο των δήμων στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ στη βάση της αρχής της εγγύτητας

Print Friendly, PDF & Email

Η συμβολή των δήμων στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και στην προώθηση της ανάπτυξης βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα νωρίς το απόγευμα αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιώργο Πατούλη με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη.

Ειδικότερα τέθηκαν τα εξής θέματα: η συμμετοχή των δήμων στο νέο ΕΣΠΑ, οι δημόσιες συμβάσεις και το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών, η λειτουργία των λιμανιών της χώρας και η λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Σε ότι αφορά στο ΕΣΠΑ, εκ μέρους της ΚΕΔΕ τονίστηκε ότι οι επιχορηγήσεις στους δήμους για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) από 1.107εκ. ευρώ το 2009, προβλέπεται να μειωθεί στα 130εκ. ευρώ το 2015, ενώ το «εθνικό σκέλος» του ΠΔΕ, που θα καλύπτει ανάγκες χρηματοδότησης της κεντρικής και της γενικής Κυβέρνησης, ανέρχεται σε 700 εκ. ευρώ ετησίως για την τριετία 2015 – 2018. Τούτων δοθέντων για τους δήμους το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Όμως στο νέο ΕΣΠΑ δεν περιλαμβάνεται Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους δήμους, όπως πρότεινε η ΚΕΔΕ. Επίσης τα ΕΠ «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση» και «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» έχουν μειωμένους πόρους, κατά 60% και 75% αντίστοιχα, σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους 2007-2013.

Η ΚΕΔΕ λοιπόν, σε ότι αφορά στο νέο ΕΣΠΑ, ζήτησε από τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη μεταξύ των άλλων εξής:

  • κατά την εξειδίκευση των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων να διασφαλιστούν συγκεκριμένες κατηγορίες δράσης για τους δήμους,
  • να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ορισμού φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης,
  • να κατοχυρωθεί η συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στην εξειδίκευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Να εγκριθεί η χρηματοδότηση υποστήριξης των Δήμων από την Τεχνική Βοήθεια, που διαχειρίζεται η ΜΟΔ για την ωρίμανση των νέων έργων τους, όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση.
  • Να οριστεί η ΕΕΤΑΑ, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κατηγοριών δράσης που αφορούν τους Δήμους. Ο προϋπολογισμός των εν λόγω κατηγοριών δράσης πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δις €.
     

Επίσης για το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-2013, να λυθεί η εκκρεμότητα χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των έργων των Δήμων τα οποία διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης.

Τέλος πριν οριστικοποιηθεί το νέο σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας και ιδίως της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων, να υπάρξει διαβούλευση με την ΚΕΔΕ, ώστε όσοι Δήμοι την έχουν ήδη αποκτήσει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας να τη διατηρήσουν, να προσληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό στους δήμους που θέλουν να αποκτήσουν διαχειριστική επάρκεια και στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, να διασφαλιστούν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι διαχειριστικής επάρκειας ή υλοποίησης των έργων, όπως η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων.

Σε ότι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών η ΚΕΔΕ τόνισε ότι ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρότεινε την αναβολή έναρξης ισχύος του Ν.4281/2014, δεδομένου ότι δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά ΠΔ και οι υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή των διατάξεών του.

Για τα θέμα των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου η ΚΕΔΕ ζήτησε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων να δοθεί αποκλειστικά στους δήμους.

Σε ότι αφορά στα λιμάνια η ΚΕΔΕ ζήτησε να δοθούν λύσεις και η λειτουργία τους να συνδεθεί οριστικά με τη ζωή και τη λειτουργία των πόλεων.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στη συνάντηση δήλωσε:

«Κατά τη συνάντηση τονίσαμε στον κ. Σταθάκη ότι εμείς εκπροσωπούμε την Αυτοδιοίκηση και σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ μας ενδιαφέρει το διακριτό του δικού μας ρόλου και η διασφάλιση της αρχής της εγγύτητας. Ειδικότερα για το νέο ΕΣΠΑ τονίσαμε την ανάγκη να βρεθούν άμεσα λύσεις τέτοιες που να διασφαλίζουν την ουσιαστική εμπλοκή της Αυτοδιοίκησης. Συμφωνήσαμε να συσταθούν δύο ομάδες εργασίας, αντικείμενο της πρώτης θα είναι το ΕΣΠΑ και η ανάπτυξη και της δεύτερης θέματα που αφορούν στον τουρισμό και στα λιμάνια».

Να σημειωθεί ότι στην αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ συμμετείχαν ο β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιάννης Καραγιάννης, ο γραμματέας Γιάννης Μουράτογλου, οι επικεφαλής των παρατάξεων Απόστολος Κοιμήσης, Γιώργος Ιωακειμίδης και Δημήτρης Μπίρμπας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ Αλέξης Καστρινός, ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης  Γεράσιμος Δαμουλάκης, ο γενικός διευθυντής της ΚΕΔΕ Παναγιώτης Βασιλείου, ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ Πάνος Ζυγούρης και ο συνεργάτης της ΚΕΔΕ Πάνος Μαΐστρος.

 

Σχετικά αρχείαΣτιγμιότυπο 1


Στιγμιότυπο 2

Μετάβαση στο περιεχόμενο