Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ΠΕ Ιατρό Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΜΕ 1Α/2013, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες, από 25-10-2013 έως 03-11-2013.Επιλέξτε για να κατεβάσετε την

Ανακοίνωση
Αίτηση
Παράρτημα

Μετάβαση στο περιεχόμενο