Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στο πρόγραμμα για την εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό του Υπουργείο Παιδείας

Print Friendly, PDF & Email

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους
έως τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2012
  


Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει στο πρόγραμμα για την εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


Το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους.     


Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.


Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν και το πρόγραμμα διαρθώνεται σε τέσσερα επίπεδα:
– Α1 (διάρκειας 125 ωρών)
– Α2 (διάρκειας 175 ωρών)
– Β1 (διάρκειας 185 ωρών )
– Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών)                   


Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Αλλοδαπών Δήμου Αμαρουσίου μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2013.  Επίσης για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον κο Παύλο Τσιμογιάννη τηλ. επικοινωνίας: 213-2038052 , 073.


Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο και άδεια παραμονής.       

Μετάβαση στο περιεχόμενο