Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οδυσσέας» για την εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό

Print Friendly, PDF & Email


Ο Δήμος Αμαρουσίου έχοντας πάντα ως στόχο την καλλιέργεια και την κατάρτιση των πολιτών του, συνεργάζεται  και στηρίζει προγράμματα όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Οδυσσέας».

Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών). Τα μαθήματα στο Βόρειο Τομέα Αθηνών υλοποιούνται σε όλους τους Δήμους και παρέχονται δωρεάν.

Αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, στο τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης, της Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας & Προμηθειών, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα  2ος όροφος. Τηλ. επικοινωνίας 2132038275-294 & ώρες 09:00-15:00.

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε, για πληροφορίες που αφορά στο πρόγραμμα, στην
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Βόρειου Τομέα Αθηνών, Κυριαζή Βίκυ Τ ηλ. 697 194 7920 
 e-mail:
voreios_athinas@yahoo.com        
“Education of immigrants on the Greek language, Greek history and Greek culture – Odysseus»

The program “Education of immigrants on the Greek language, Greek history and Greek culture – Odysseus” addresses EU citizens and third country nationals who live in Greece and are at least 16 years old.

The program is co – financed by Greece and the European Union in the context of the Operational Program “Education and Lifelong learning” of the Ministry of Education, Religious Affairs, Culture and Sports.

The main aim is that learners will acquire the language skills as well as the social and cross-cultural capabilities which are necessary for the social integration and active participation of themselves and their families.

The educational program offers the following levels:  A1 (125 hours), A2 (175 hours), B1 (185 hours) and B1 with emphasis on speaking skills (195 hours). Lessons are offered in all Greek counties and are free of charge.

Info: Kyriazi Vicky, Mob. 697 194 7920                 
 e-mail:voreios_athinas@yahoo.com  


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο