Συγχαρητήρια επιστολή της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου στον Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη

Print Friendly, PDF & Email


|download file .jpg 146 KB|


Συγχαρητήρια επιστολή στον Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος. Στην επιστολή του, ο κ. Βαρθολομαίος συγχαίρει τον κ. Πατούλη για την επανεκλογή του, ευχόμενος δύναμη στο έργο που έχει αναλάβει.
Η επιστολή έχει ως εξής:


«Τω Εντιμοτάτω κυρίω Γεωργίω Πατούλη, Δημάρχω Αμαρουσίου, τέκνω της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητώ, χάριν και ειρήνην παρά Θεού.


Εκτιμώντες μεγάλως τον ρόλον της τοπικής αυτοδιοικήσεως δια την ευημερίαν μιας τοπικής κοινωνίας, εχάρημεν ειλικρινώς πληροφορηθέντες την εκλογήν της υμετέρας αγαπητής Εντιμότητος ως Δημάρχου Αμαρουσίου και προαγόμεθα δια τώνδε των Πατριαρχικών ευχετικών ημών Γραμμάτων να συγχαρώμεν αυτή θερμώς εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας και προσωπικών και να ευχηθώμεν εις υμάς και τους εκλεκτούς συνεργάτας σας την εξ ύψους δύναμιν, έμπνευσιν και ενίσχυσιν για να αγάγετε εις αίσιον πέρας την αναληφθείσαν αποστολήν, επ’ αγαθώ του λαού της περιοχής ευθύνης σας, ο οποίος σας ενεπιστεύθει και σας ετίμησε δια της ψήφου του.


Επί δε τούτοις, επιδαψιλεύοντες υμίν πανοικεί αμέριστον την πατρικής και Πατριαρχικής ημών ευλογίαν, επικαλούμεθα εφ’ υμάς την χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού των πατέρων ημών.»


Μετάβαση στο περιεχόμενο