Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την αποζημίωση των 26 πληγέντων του Δήμου Αμαρουσίου από τις βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου 2013

Print Friendly, PDF & Email

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την αποπληρωμή των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις της 22ας Φεβρουαρίου 2013, δικαιούχων αποζημίωσης για τις ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες τους καθώς απομένουν οι ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τη μεταφορά των απαιτούμενων πιστώσεων.


Από μέρους των υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης και ελέγχου των αιτήσεων, και τα ονόματα των δικαιούχων πολιτών έχουν αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο.


Ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 26 και το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων σε 83.700 ευρώ.


Μετά το υπ’ αριθμ. 050496/11-06-13 έγγραφό του με το οποίο διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία, ο Δήμος Αμαρουσίου βρίσκεται σε αναμονή της έγκρισης του Υπουργείου για τη μεταφορά της πίστωσης προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους.


Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών από μέρους του Υπουργείου για να μπορεί να ξεκινήσει η πληρωμή των αποζημιώσεων από το ταμείο του Δήμου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο