Στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαφύλαξη της νησιωτικότητας και το μειωμένο ΦΠΑ ζητά ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης

Print Friendly, PDF & Email

Επιστολή του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής JeanClaude Juncker και τον Επίτροπο Οικονομικών Pierre Moscovici

 

Την ανάγκη έμπρακτης στήριξης της νησιωτικότητας και άρα και τη διατήρηση του ειδικού καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης προς τον επίτροπο Pierre Moscovici, αρμόδιο για τις Οικονομικές και τις Δημοσιονομικές Υποθέσεις, με επιστολή του, την οποία κοινοποιεί και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  JeanClaude  Juncker.

«Το ειδικό αυτό καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ προβλέφθηκε με σκοπό να αντισταθμίσει τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι κάτοικοι καθώς και το ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που ζουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές», αναφέρει ο κ. Πατούλης.

Παράλληλα επισημαίνει ότι και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του κοινού συστήματος του ΦΠΑ προβλέπει και η Οδηγία του Συμβουλίου 92/77/ΕΚ της 19ης  Οκτωβρίου 1992, που έχει εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη.

Επίσης και η «Διακήρυξη της Αθήνας», 5 Μαΐου 2014, θέτει ως μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Θαλάσσιων Μεταφορών τη «Νησιωτικότητα» στη μορφοποίηση των πολιτικών της ΕΕ «στοχεύοντας στην παρεμπόδιση του γεωγραφικού και κοινωνικού αποκλεισμού, ούτως ώστε να προσφερθούν στα μικρότερα και πιο απομακρυσμένα νησιά ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στο ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τη διασύνδεση περιφερειακών και νησιωτικών γεωγραφικών περιοχών με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Ο κ. Πατούλης επικαλείται επίσης την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, από τις 26 Νοεμβρίου 2014, με την οποία ζήτησε τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ.

«Με βάση τα παραπάνω και έχοντας πάντα ως αναφορά τα 7 σημεία του υπομνήματος για τη Νησιωτικότητα, το οποίο έχει αποσταλεί σε όλες τις Αρμόδιες Αρχές της ΕΕ, θέτουμε ως στόχο την εξισορρόπηση των ανισοτήτων, την αντιστάθμιση όλων των μειονεκτημάτων της διαβίωσης σε αυτές τις περιοχές και την υιοθέτηση ειδικών θεσμικών και αναπτυξιακών προβλέψεων. Επιδιώκουμε δηλαδή την έμπρακτη στήριξη της Νησιωτικότητας», καταλήγει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο