Σε προτεραιότητα οι εργασίες καθαριότητας, απολύμανσης & συντήρησης πρασίνου στο Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων μέχρι την 30η Απριλίου 2022

Με αμείωτους ρυθμούς εκτελείται το πρόγραμμα καθαριότητας  – απολυμάνσεων σε κοινόχρηστους χώρους και η συντήρηση πρασίνου στο Δήμο Αμαρουσίου  από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα πάντα με τις σχετικές οδηγίες του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου.

Ειδικότερα αυτές αφορούν σε:

  • Καθαριότητα και απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους όπως παιδικές χαρές, πλατείες, εμπορικό κέντρο, Δημοτική Συγκοινωνία κ.α.
  • Πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων που εκτελείται μετά από πολλά χρόνια στο Δήμο Αμαρουσίου
  • Αποκομιδή κηπαίων και ογκωδών βάσει του προγραμματισμού της Δνσης Καθαριότητας
  • Συντήρηση πρασίνου -χορτοκοπή και νέες φυτεύσεις καλλωπιστικών φυτών σε σημεία όπως:  Περιοχή Αγίου Θωμά, Ψαλίδι, Πάρκο Λακωνίας, Πολύδροσο, Πάρκο Καψαλά, Πάρκο Φραγκοκλησιάς, Περιοχή ΚΑΤ, Ηροδότου, Νέα Φιλοθέη, Πάρκο Ελευθερίας, Πάρκο Νίκης, Νεαπόλεως, Κέντρο, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Εμπορικό Κέντρο Αμαρουσίου, Σπαθάρειο Μουσείο κ.α.

Παράλληλα επαναλαμβάνεται η σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων , εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, καθώς υποχρεούνται , μέχρι την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους , να  προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας  επέκτασης της με βάση την υπ΄αριθμό 17647 οικ.Φ.700.20 , 18 Μαρτίου 2022 , Αρ. Φύλλου 1301.

Σύμφωνα με την Έγκριση της υπ’αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης  «Καθαρισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών  ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών», Ο καθαρισμός περιλαμβάνει :

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται κοντά σε κτίσμα.

β) Κλάδεμα της κόμης των δέντρων.

γ) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστικών ή εκρήξιμων ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

Τέλος συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Ο Δήμος Αμαρουσίου εφαρμόζοντας την άνω διάταξη απέστειλε σχετικές επιστολές προς τους υπόχρεους. Οι υπόχρεοι καλούνται σε χρονικό διάστημα 10 (δέκα) ημέρων από την κοινοποίηση της σχετικής επιστολής , να προβούν σε εργασίες καθαρισμού των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.

Ο Δήμος Αμαρουσίου θα διενεργεί τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους για την διαπίστωση εκπλήρωσης των υπόχρεων ιδιοκτητών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού , καθώς  και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο επιβάλλεται στους υπόχρεους  το πρόστιμο της περ.26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,Α’ 114).

Μετάβαση στο περιεχόμενο