Σε διαβούλευση το σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου με τα στελέχη, τους Διευθυντές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων

Print Friendly, PDF & Email

Γ. Πατούλης: Στόχος μας είναι όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό Οργανισμό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας και το υψηλό επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε, ώστε να προσφέρουμε αναβαθμισμένες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες

Σε διαβούλευση έθεσε η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου το προσχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας με τους Αντιδημάρχους, τους Διευθυντές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου να προχωρήσει η επικαιροποίησή του για την καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα των υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών.

Η παρουσίαση του προσχεδίου στους εκπροσώπους του υπηρεσιών του Δήμου πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη και του Γενικού Γραμματέα του κ. Γεώργιου Διδασκάλου, από την μελετητική ομάδα που έχει αναλάβει μετά από σχετικό διαγωνισμό την διεκπεραίωση του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου, μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων».

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε ότι «στόχος μας είναι όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό Οργανισμό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας, καθώς επίσης και το υψηλό επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε, ώστε να προσφέρουμε αναβαθμισμένες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το μικρότερο κόστος.

Το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας λειτουργεί στο πλαίσιο της βελτίωσης, αλλά και της συμμετοχικότητας, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τις τυχόν αδυναμίες του υφιστάμενου Οργανισμού, ενσωματώνοντας τις νέες απαιτήσεις και ανάγκες του Δήμου στη νέα εποχή και αφετέρου, τον υπηρεσιακό σχεδιασμό  και τις στρατηγικές επιλογές που έχουμε κάνει για το επόμενο διάστημα.

Στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας αναβαθμίζουμε τις κοινωνικές δομές ( Δημόσια Υγεία, Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Απασχόληση κ.α) και δημιουργούμε νέες μονάδες όπως την Δημοτική Αστυνομία, τον Εσωτερικό Έλεγχο, τη Διαφάνεια, κ.α.»         

Επί του σχεδίου, οι υπηρεσίες του Δήμου θα υποβάλουν τις επόμενες ημέρες εγγράφως τις προτάσεις τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους, οι οποίες θα αξιολογηθούν πριν τη σύνταξη της οριστικής πρότασης για την Εσωτερική Οργάνωση του Δήμου.

Σημειώνεται ότι στο προσχέδιο του Οργανισμού έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υλοποιούνται  τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας που είναι απαραίτητα , προκειμένου ο Δήμος Αμαρουσίου να ενταχθούν στο νέο σχέδιο κινητικότητας των εργαζομένων.

 

Σχετικά αρχείαΣτιγμιότυπο 1 από τη διαβούλευση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας


Στιγμιότυπο 2 από τη διαβούλευση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο