Σχολή Γονέων στο Δήμο Αμαρουσίου για τη στήριξη της οικογένειας στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών

Print Friendly, PDF & Email

Κατάθεση αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

Με επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες της οικογένειας του, ο Δήμος Αμαρουσίου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε προγράμματα που στηρίζουν
τους γονείς, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Σχολής Γονέων» σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.


Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στο Δήμο Αμαρουσίου, σε σχολικούς χώρους που ανήκουν στην περιφέρεια του Δήμου για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2011 είναι:
  1. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών.


  2. Συνεργασία εκπαιδευτικών – οικογένειας διάρκειας 25 ωρών.


  3. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών.           

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και σε μελλοντικούς γονείς.


Οι εκπαιδευτές είναι ειδικοί επιστήμονες στην εκπαίδευση ενηλίκων και η ακολουθούμενη διαδικασία έχει στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση – ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις).


Μεταξύ άλλων τα τμήματα Σχολής Γονέων που θα λειτουργήσουν στο Δήμο Αμαρουσίου στοχεύουν:
– Να βελτιωθεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.       
– Να βελτιωθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους.   
– Να αναπτυχθούν δεξιότητες για τη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών.
-Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και η συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων για την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στα παιδιά.
– Να αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
– Να ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
-Να βελτιωθεί η διαχείριση των οικογενειακών χώρων.         


Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου και η λήξη τους θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2011.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολής Γονέων του Δήμου Αμαρουσίου απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής της είναι η 3η Οκτωβρίου 2011.


Το πρόγραμμα «Σχολής Γονέων» εντάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.( Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Σχολών Γονέων ΑΠ 7», «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Σχολών Γονέων ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.        
     
Περισσότερες πληροφορίες:
Δ/ση Εποπτείας Νομικών Προσώπων
Τμήμα Παιδείας Δήμου Αμαρουσίου / Ολυμπίας και Επταλόφου, Μαρούσι
Τηλ. 210 – 61.74.321 – 325

Μετάβαση στο περιεχόμενο