Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην εθνική προσπάθεια προώθησης των “καθαρών” μορφών μετακίνησης και κατά συνέπεια στον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων από τον τομέα των μεταφορών, όπως αυτή υπαγορεύεται από στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προσπάθειας, ο Δήμος μας προχωρά στην εκπόνηση ενός σχεδίου για τηναποτελεσματική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών της πόλης και τη χωροταξική του οργάνωση.Για αυτόν τον λόγο, ο Δήμος Αμαρουσίου προχωρά σε ιχνηλάτηση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών κυκλοφορίας,στάθμευσης, πολεοδομικής και χωροταξικής οργάνωσης των οικισμών του μέσω κατάλληλων αναλύσεων και χαρτογράφησης, όπως επίσης και σε αξιολόγηση της διαθέσιμης χωρητικότητας του δικτύουπαροχής ηλεκτρικού ρεύματος.Η διαδικασία αυτή, εναρμονιζόμενη με το μελλοντικό πρόγραμμααναπλάσεων – παρεμβάσεων του Δήμου στον κοινόχρηστο χώρο, τις μελλοντικές κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις της χώρας και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, διαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο καλείται να λάβει χώρα η ορθολογική χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Social Media_ΣΦΗΟ Αμαρουσίου

Ενημερωτικό Έντυπο_ΣΦΗΟ Αμαρουσίου

Κείμενο για ανάρτηση_ΣΦΗΟ Αμαρουσίου

Πίνακας Αποδεκτών ΣΦΗΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Πρόσκληση Διάβουλευσης_ΦΟΡΕΙΣ ΣΦΗΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο