Προτεραιότητα για το Δήμο Αμαρουσίου ο βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός

Print Friendly, PDF & Email

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο από τις 18-20 Μαρτίου 2009, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου PEPESEC, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη-ΙΕΕ» και υλοποιεί ο Δήμος Αμαρουσίου μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών δήμων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Σουηδία και την Πολωνία καθώς επίσης και ενεργειακοί φορείς όπως το ΚΑΠΕ.

Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί «όχημα» για την υλοποίηση μέρους της περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την μείωση των εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων, καθώς και επιμέρους δράσεων του όπως την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας. 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα που αφορούν τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και πιο συγκεκριμένα η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα όπως η αποτελεσματικότητα στη διανομή και χρήση της ενέργειας και οι τρόποι εξοικονόμησης της, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ο Δήμος Αμαρουσίου δίνει ιδιαίτερο βάρος σε κάθε πρωτοβουλία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Γ. Πατούλης αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό, έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο του έργου για την παραγωγή ενός ενεργειακού πλάνου για την πόλη.

Στην συνάντηση, μεταξύ άλλων, τονίστηκε η αναγκαιότητα για βιώσιμο ενεργειακό  σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην εμπλοκή των φορέων της πόλης σε αυτή τη διαδικασία όσο και στην ενεργό συμμετοχή  των δημοτών. 


Μετάβαση στο περιεχόμενο