Προσωρινοί πίνακες κατάξης ΚΦΑ για το πρόγραμμα άθλησης για όλους περιόδου 2013-2014

Print Friendly, PDF & Email

Κατεβάστε τους προσωρινούς πίνακες κατάξης ΚΦΑ για το πρόγραμμα άθλησης για όλους περιόδου 2013-2014

Γενικά προγράμματα
Ειδικά προγράμματα
Χωρίς προϋπηρεσίαΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων για τους πίνακες προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (αρ. πρωτ. : 141/14-8-2013) της Αναπτυξιακής Δήμου Αμαρουσίου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. μπορούν να κατατίθενται για δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων (30-11-2013) και ως τις 9/12/2013, ημέρα Δευτέρα.


Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δήμου Αμαρουσίου Βας. Σοφίας 9, 2ος όροφος, τηλ. 2132038246-247 (ώρες 09:00-14:00) κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο