Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής(Π.Φ.Α.),για την χρονική περίοδο 2015-2016

Print Friendly, PDF & Email

Σε συνέχεια της από  27-11-2015  προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόληψη ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2015-2016, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξηςμε βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 2527/τ.Β’/08-10-2013) για τα γενικά – ειδικά και χωρίς προϋπηρεσία προγράμματα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων για τους πίνακες προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (αρ. πρωτ. :52/27-11-2015 ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου  μπορούν να κατατίθενται για δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων (27-01-2016) και ως τις 05/02/2016, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου Βας. Σοφίας 9, 2ος όροφος, τηλ. 2132038245-211 (ώρες 09:00-14:00) κατά τις εργάσιμες ημέρες. 

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο