Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Print Friendly, PDF & Email
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αμαρουσίου.
Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση, οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι/νες.
Νεότερη ανακοίνωση, 24/8/2020: Μεταβολή των όρων μοριοδότησης της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2020 ως προς τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας.
Νεότερη ανακοίνωση, 28/8/2020: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πλήρη απασχόληση, τη μερική απασχόληση και τις απορριφθείσες αιτήσεις.

 Ανακοίνωση, 04/09/2020: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης

  • α) επιτυχόντων-προσληπτέων για την πλήρη απασχόληση και μερική απασχόληση
  • β) επιτυχόντων-επιλαχόντων για την πλήρη απασχόληση και μερική απασχόληση
  • γ) απορριφθέντες.

Νεότερη ανακοίνωση, 22/10/2020: Αναρτήθηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης:

α) επιτυχόντων-προσληπτέων για την πλήρη απασχόληση

β) επιτυχόντων-επιλαχόντων για την πλήρη απασχόληση

Νεότερη ανακοίνωση, 16/12/2020: Αναρτήθηκε ο β’ αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης επιτυχόντων-επιλαχόντων πλήρους απασχόλησης.

Νεότερη ανακοίνωση, 30/12/2020: Αναρτήθηκε ο Γ’ αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης επιτυχόντων-επιλαχόντων πλήρους απασχόλησης.

Νεότερη ανακοίνωση, 28/01/2021: Αναρτήθηκε ο Δ’ αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης επιτυχόντων-επιλαχόντων πλήρους απασχόλησης.

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο