Πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022

Print Friendly, PDF & Email

Ημερομηνία Ανάρτησης : 07-09-2021

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη έως ενενήντα επτά (97) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης μουσικής και εικαστικών-καλλιτεχνικών σπουδών (εικαστικά – χοροί – μοντέρνες τέχνες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου και έως οκτώ (8) μηνών για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων της Επιχείρησης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 08-09-2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 17-09-2021

 

Αίτηση (word)

Αίτηση (pdf)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ_ΜΟΥΣΙΚΟΥ_&_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ 2021-2022.pdf_ΑΔΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ_ΜΟΥΣΙΚΟΥ_& ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021-2022.pdf ΑΔΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο