Πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022

Print Friendly, PDF & Email

Ημερομηνία Ανάρτησης : 07-09-2021

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη έως ενενήντα επτά (97) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης μουσικής και εικαστικών-καλλιτεχνικών σπουδών (εικαστικά – χοροί – μοντέρνες τέχνες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου και έως οκτώ (8) μηνών για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων της Επιχείρησης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 08-09-2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 17-09-2021

 

Αίτηση (word)

Αίτηση (pdf)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ_ΜΟΥΣΙΚΟΥ_&_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ 2021-2022.pdf_ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ_ΜΟΥΣΙΚΟΥ_& ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021-2022.pdf ΑΔΑ

​Ημερομηνία Ανάρτησης​ 04-10-2021 : Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Έκτακτου Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και  Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1220/06-09-2021  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της Επιχείρησης, για την πρόσληψη Έκτακτου Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και  Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών, για την περίοδο 2021-2022.

H Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: ​Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι από τη Τρίτη 05-10-2021 μέχρι και την Πέμπτη 07-10-2021. Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 85, 1ος όροφος, τηλ. 210-8056314-5 κατά τις εργάσιμες ημέρες και  από ώρα 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.).

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 2021-2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21-22

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21-22

Ημερομηνία Ανάρτησης​ 08-10-2021 : Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Έκτακτου Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και  Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1220/06-09-2021  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της Επιχείρησης, για την πρόσληψη Έκτακτου Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και  Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών, για την περίοδο 2021-2022.

H Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.​

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21-22

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21-22

Ημερομηνία Ανάρτησης : 18-10-2021

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 1220/06-09-2021 προκήρυξης-ανακοίνωσης της Επιχείρησης για την πρόσληψη έως ενενήντα πέντε (95) ατόμων ωρομίσθιου μουσικού και καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ειδικοτήτων καθηγητών Μουσικής και Εικαστικών – Καλλιτεχνικών Σπουδών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες σύμφωνα και με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017 για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022  και της από 08-10-2021 ανάρτησης των οριστικών πινάκων κατάταξης του ανωτέρω προσωπικού, η Επιχείρηση προχωράει στην ανάρτηση α) του αναμορφωμένου οριστικού πίνακα κατάταξης ειδικότητας Ζωγραφικής και β) του αναμορφωμένου οριστικού πίνακα κατάταξης ειδικότητας βιολοντσέλου.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο