Πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023

Print Friendly, PDF & Email

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως ογδόντα πέντε (85) ατόμων για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης μουσικής και καλλιτεχνικών σπουδών (εικαστικά – χοροί – μοντέρνες τέχνες, κλπ.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) μηνών για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή όπως για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων του «Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου-Μίκης Θεοδωράκης» και έως οκτώ (8) μηνών για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού της Επιχείρησης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 08-07-2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 18-07-2022

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022-2023 ΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ&ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22-23

16/09/2022

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και  Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1.140/05-07-2022  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της Επιχείρησης, για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: ​Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από τη Δευτέρα 19-09-2022 μέχρι και την Τετάρτη  21-09-2022 (μέχρι και τις 14.00 μ.μ.). Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 85, 1ος όροφος, τηλ. 210-8056314-5 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και συγκεκριμένα την Τετάρτη 21-09-2022 μέχρι και τις 14.00 μ.μ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 22-23

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 22-23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 22-23

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 22-23

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 22-23

26/09/2022

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και  Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1.140/05-07-2022  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της Επιχείρησης, για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικής και  Εικαστικών Καλλιτεχνικών Σπουδών, για την περίοδο 2022-2023, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 22-23

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 22-23

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο