Πρόσληψη ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων περιόδου 2021-2022 της Επιχείρησης

Print Friendly, PDF & Email

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως σαράντα (40) θέσεων  έκτακτου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού τριάντα επτά (37) γυμναστών-προπονητών-διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων και τριών (3) ναυαγοσωστών, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ & ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων και ναυαγοσωστικής περιόδου 2021-2022.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων:  Παρασκευή  17-09-2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων :  Δευτέρα  27-09-2021 

ΑΙΤΗΣΗ Κ.Φ.Α 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2021-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Π.Φ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Φ.Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 08/10/2021: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης 

Σε συνέχεια της υπ. αρίθμ.πρωτ. 1289/13-09-2021   προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου    για την πρόσληψη έως σαράντα (40) θέσεων  έκτακτου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού τριάντα επτά (37) γυμναστών-προπονητών-διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων και τριών (3) ναυαγοσωστών, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ & ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων και ναυαγοσωστικής περιόδου 2021-2022.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε  αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι από τη Δευτέρα 11-10-2021 μέχρι και την Τετάρτη 13-10-2021. Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 85, 1ος όροφος, τηλ. 210-8056314-5 κατά τις εργάσιμες ημέρες και  από ώρα 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 15/10/2021: Ανάρτηση  Οριστικών  Πινάκων Κατάταξης 

Σε συνέχεια της υπ. αρίθμ.πρωτ. 1289/13-09-2021   προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου    για την πρόσληψη έως σαράντα (40) θέσεων  έκτακτου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού τριάντα επτά (37) γυμναστών-προπονητών-διαφόρων αθλητικών ειδικοτήτων και τριών (3) ναυαγοσωστών, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ & ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. – με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων και ναυαγοσωστικής περιόδου 2021-2022,η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης.​

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο