Πρόσληψη μέσω της ΜΚΟ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσληψη μέσω της ΜΚΟ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. ( Π Ι Ν Α Κ Ε Σ   Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ)


Η ΜΚΟ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ είναι η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ , στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους), θα προχωρήσει σε πρόσληψη ωφελουμένων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση (θεωρημένη), είτε ταχυδρομικά
 με συστημένηη επιστολή, στη διεύθυνση:
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφόρος Μεσογείων 543,
Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 153 44, Αττική
υπ΄ όψιν κας Αφεντάκη Ελευθερίας


Ημέρες υποβολής αιτήσεων από  20/7/2012 έως 29/7/2012 για ταχυδρομική υποβολή όλες τις  παραπάνω ημέρες, η υποβολή θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00Αίτηση Υποψηφίου
Οδηγίες Συμπλήρωσης αίτησης
Δελτίο Τύπου ΜΚΟ
Αναλυτική Προκήρυξη


——————————————- 


Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 64.901/1/2012 προκήρυξης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Όμορφη Ελλάδα Είναι η Καθαρή Ελλάδαγια τον ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΜΕΑΠίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 64.901/1/2012 προκήρυξης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  Όμορφη Ελλάδα Είναι η Καθαρή Ελλάδαγια τον ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΜΕΑ  για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του Ε.Π. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’.
Η προθεσμία για ενστάσεις θα είναι για 3 εργάσιμες ημέρες για όλες τις θέσεις ξεκινώντας από Δευτέρα 17/09/12 έως και Τετάρτη 19/09/2012,αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία του Δικαιούχου Όμορφη Ελλάδα είναι η Καθαρή Ελλάδα από τις 9.30 π.μ έως της 2.00μ.μ, στην Διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 543, Αγία Παρασκευή, τ.κ. 153 44.


Πίνακες κατάταξης: Pinakes_Katataxis_KOX_64.901.zip
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο