Πρόσληψη μέσω της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσληψη μέσω της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών. ( Π Ι Ν Α Κ Ε Σ   Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ)


Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους), προκηρύσσει 15 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.


Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  04/07/2012
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 13/07/2012
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 – 88 46 852

Αίτηση Υποψηφίου
Οδηγίες Συμπλήρωσης αίτησης
Περίληψη ανακοίνωσης Προκήρυξης
Αναλυτική Προκήρυξη


——————————————-


Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 24.901/1/2012 προκήρυξης της ΓΣΕΒΕΕ.Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 24.901/1/2012 προκήρυξης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο του Ε.Π. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’.


Πίνακες κατάταξης: PinakesKatataxis_KOX_24-901-1-2012.zip

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο