Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου – Μίκης Θεοδωράκης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023

Print Friendly, PDF & Email

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικού του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου – Μίκης Θεοδωράκης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 08-07-2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων:  18-07-2022

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 22-23 ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 22-23 ΑΔΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο