Πρόσκληση για συμμετοχή σε ερωτηματολόγιο προγράμματος για τη μέτρηση των ρύπων στην ατμόσφαιρα του Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει ως εταίρος και πιλοτικός Δήμος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Horizon 2020 Call: H2020-LC-GD-2020 – SOCIO-BEE – Το χτίσιμο ενός ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα και καινοτομία προς υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στόχος του έργου είναι η μέτρηση της ρύπανσης κατά μήκος των καθημερινών διαδρομών των πολιτών, ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερη αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και να αποφασιστούν τα μελλοντικά μέτρα.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού χρειάζεται αρχικά η διερεύνηση της γνώμης των πολιτών του Αμαρουσίου σχετικά με τις δράσεις και τις ειδικές ενέργειες που θα λάβουν χώρα στα πλαίσια του προγράμματος. Ως εκ τούτου καλείστε να συμπληρώσετε ένα εκ των ερωτηματολογίων που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους, αφού παρακολουθήσετε πρώτα το εισαγωγικό βίντεο που περιλαμβάνεται σε αυτά.

 

  1. Ερωτηματολόγιο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Socio-Bee Σενάριο 1

 

  1. Ερωτηματολόγιο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Socio-Bee Σενάριο 2

 

  1. Ερωτηματολόγιο για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Socio-Bee Σενάριο 3

 

Μερικά λόγια για το έργο

Το SOCIO-BEE προτείνει την εμπλοκή της κοινότητας και την κοινωνική καινοτομία σε συνδυασμό με το Citizen Science (CS) μέσω αναδυόμενων τεχνολογιών και αλληλεπίδρασης προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ικανότητας των κοινοτήτων να υιοθετούν πιο βιώσιμες συμπεριφορές ευθυγραμμισμένες με τους στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής και μεταξύ των προθέσεων των πολιτών και των συμπεριφορά υπέρ του περιβάλλοντος (σε αυτό το έργο, για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης).

Επιπλέον, η συμμετοχή της κοινότητας μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση άλλων πολιτών για την κλιματική αλλαγή και τις δικές τους απαντήσεις σε αυτήν, μέσω πειραματισμού, καλύτερης παρακολούθησης και παρατήρησης του περιβάλλοντος. Αυτή η ιδέα τονίζεται σε αυτό το έργο μέσω της μεταφοράς της συμπεριφοράς των μελισσών (με βασίλισσες, βασίλισσες που εργάζονται και κηφήνες ως κύριοι φορείς της CS), ενδιαφερόμενα μέρη που στοχεύουν στην εκμάθηση από τα αποτελέσματα της έρευνας που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία της CS (μέλισσες) και της επιστήμης του πολίτη κυψέλες ως θερμοκοιτίδες ιδεών και έργων CS που θα δοκιμαστούν σε τρεις διαφορετικούς πιλοτικούς Δήμους (Ancona, Μαρούσι και Zaragoza) και με διαφορετικό πληθυσμό: ηλικιωμένους, καθημερινά άτομα και νέους ενήλικες, αντίστοιχα.

Το έργο SOCIO-BEE φιλοδοξεί την κλιμακούμενη ενεργοποίηση των αλλαγών στη συμπεριφορά των πολιτών προς υποστήριξη των ομάδων δράσης υπέρ του περιβάλλοντος, των τοπικών χορηγών, του εθελοντικού τομέα και των πολιτικών στις πόλεις. Η βιωσιμότητα της λύσης και η μέγιστη προσέγγιση θα διασφαλιστούν προτείνοντας ένα σύνολο σχεδίων συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και καινοτόμα στοχευμένα μέσα επικοινωνίας για τον εξορθολογισμό της εκμετάλλευσης και της προσβασιμότητας στις επιπτώσεις του έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο