Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αμαρουσίου για μίσθωση του Δημοτικού Κινηματογράφου

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 56/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4229/2014, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη μίσθωση του Δημοτικού Κινηματογράφου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο