Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Αμαρουσίου για Ενοικίαση Χώρων Στέγασης Νηπιαγωγείων

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου, με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναζητεί χώρους προς ενοικίαση εντός των ορίων του Δήμου, για τη στέγαση Νηπιαγωγείων στο πλαίσιο εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, οι χώροι πρέπει να είναι ισόγεια, επιφάνειας τουλάχιστον 100 τ.μ. και αποκλειστικής χρήσης για το Νηπιαγωγείο.

Θα πρέπει ακόμη να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης όλων των χώρων του διδακτηρίου καθώς και του αύλειου χώρου για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Για τα προτεινόμενα ακίνητα θα εξετασθούν κατ’ αρχήν τα εξής:

1.         Η νομιμότητα της κατασκευής τους ή η αιτιολογημένη εξαίρεσή της από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

2.         Η στατική επάρκεια του κτιρίου.

3.         Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Υποστήριξης Δομών Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου, στα τηλέφωνα 2132038294-296, εντός δεκαπέντε  (15) ημερών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο