ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

Προκειμένου ο Δήμος μας να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19», παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεσθε, να μας στείλετε την προσφορά σας, σε σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 10/2020 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων μέχρι την 14η του μηνός Αυγούστου έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. O τύπος και η μορφή των εγγράφων της προσφοράς θα υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο