Προκήρυξη των θέσεων πωλητών στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αμαρουσίου προκειμένου να χορηγηθούν εγκρίσεις συμμετοχής

Print Friendly, PDF & Email

Με την 150/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου εγκρίθηκε η Προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων πωλητών στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αμαρουσίου.

 Σε εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, καλούνται οι πωλητές υπαίθριου εμπορίου να προβούν στην κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εμποροπανηγύρεις του Δήμου Αμαρουσίου.

Για τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον που πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) και θα γίνονται δεκτές από 20-06-2024 έως 15-07-2024.

 Για περισσότερες πληροφορίες (απαιτούμενα  δικαιολογητικά κ.λπ.), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Τμήματος Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Καταστημάτων : 2132038106 – 107 – 108 – 109.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο