Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η  προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οδοφωτισμού, συνολικού προϋπο­λογισμού έως €40.611,22 (συμπ. ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμαρουσίου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της προμήθειας.
 

Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 17 Απριλίου 2015, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης την 09:30 π.μ.

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: 7ΤΦΦΩΨ9-6ΤΣ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΛΩΜΩΨ9-ΠΟ9

Μετάβαση στο περιεχόμενο