Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι οκτώ (8) μηνών και μερικής απασχόλησης, προσωπικού ειδικότητας καθηγητών μουσικών ωδείου και ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών τμημάτων

Print Friendly, PDF & Email

Η Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μηνών και μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση), προσωπικού ειδικότητας καθηγητών μουσικών ωδείου και ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών τμημάτων για την περίοδο 2014-2015.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : 30/01/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 09/02/2015

Κατάθεση Δικαιολογητικών : Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού (οδός Βασ. Σοφίας 85 – Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας 210 8021308 – 210 8056314-5 , κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.).

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο