Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1.560.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α 180155.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 05-05-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 11-05-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία 

Μελέτη  (σε αρχείο zip)

Όροι Διακήρυξης

ΤΕΥΔ

ΟΜΒΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο