Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 81532

Print Friendly, PDF & Email

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00π.μ.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο