Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73519,1

Μετάβαση στο περιεχόμενο