Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93136.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται στις 23-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή).

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ_ορθη

Όροι Διακήρυξης

20201104_Περιληπτικη_Συντηρηση σχολειων_Ω5ΓΤΩΨ9-ΗΕ0

Μετάβαση στο περιεχόμενο