Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Print Friendly, PDF & Email

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έως σαράντα  (40)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.),

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών για την

κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων περιόδου 2019-2020 της Επιχείρησης.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων:  Δευτέρα 30-09-2019

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : Τετάρτη 09-10-2019

15/10/19

Σε συνέχεια της από (1645/25-09-2019)  προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη έως σαράντα (40)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

διάρκειας έως 8 μηνών για την υλοποίηση των  αθλητικών προγραμμάτων περιόδου 2019-2020, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας

βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. ( ΦΕΚ 1774 /Β/ 17-06-2016).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων επί των πινάκων προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

(αρ. πρωτ. :1645/25-09-2019) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου  μπορούν να κατατίθενται για τρεις  (3) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων ήτοι από τις   16-10-2019 έως και τις  18-10-2019, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9, 2ος όροφος, τηλ. 2132038200-201 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Για τους προσωρινούς πίνακες- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ πατήστε εδώ

Για τους προσωρινούς πίνακες- ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ εδώ

Ανακοίνωση 21/10/2019

Σε συνέχεια της από (1645/25-09-2019)  προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη έως σαράντα (40)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

διάρκειας έως 8 μηνών για την υλοποίηση των  αθλητικών προγραμμάτων περιόδου 2019-2020, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους  Οριστικούς  Πίνακες Κατάταξης, με βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας

βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. ( ΦΕΚ 1774 /Β/ 17-06-2016).

Για τους οριστικούς πίνακες- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ πατήστε εδώ
Για τους οριστικούς πίνακες- ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ πατήστε εδώ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο