Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Print Friendly, PDF & Email

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη έως πενήντα πέντε  (55) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 26-10-2018
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 05-11-2018


12/11/18

Σε συνέχεια της από (1859/22-10-2018)  προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη έως πενήντα πέντε (55)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας

βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. ( ΦΕΚ 1774 /Β/ 17-06-2016).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων επί των πινάκων προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

(αρ. πρωτ. :1859/22-10-2018) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου  μπορούν να κατατίθενται για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων ήτοι από τις 13-11-2018  έως και τις  22-11-2018, ημέρα Πέμπτη.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9, 2ος όροφος, τηλ. 2132038200-201 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Για την 266-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ που αφορά προσωρινούς πίνακες πατήστε εδώ
Για τους προσωρινούς πίνακες- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ πατήστε εδώ
Για τους προσωρινούς πίνακες- ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ πατήστε εδώ

Ανακοίνωση 28/11/2018

Σε συνέχεια της από (1859/22-10-2018)  προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη έως πενήντα πέντε (55)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, με βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. ( ΦΕΚ 1774 /Β/ 17-06-2016).

Για τους οριστικούς πίνακες- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ πατήστε εδώ
Για τους οριστικούς πίνακες- ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ πατήστε εδώ

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο