Πρόεδρος ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης: Χαιρετίζουμε την απόφαση του ΥΠΕΣ να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ για επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, αλλά είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα μόνιμο και σταθερό πρόγραμμα με αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και με συγκεκριμένα κριτήρια

Print Friendly, PDF & Email

Το ΥΠΕΣ εκτός από το να λαμβάνει αποφάσεις για έκτακτες επιχορηγήσεις και μάλιστα μέσω των δικών μας ΚΑΠ, πρέπει να  αποδώσει τα χρήματα που οφείλει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με παράλληλη αύξηση των ΚΑΠ  

Με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για έκτακτη χρηματοδότησης 85 μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων με το ποσό των 20 εκατ. Ευρώ τα οποία προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ για επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων. Επιπλέον τονίζει «ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα μόνιμο και σταθερό πρόγραμμα με αύξηση των ΚΑΠ  και με συγκεκριμένα κριτήρια  τα οποία θα συμφωνηθούν με τη ΚΕΔΕ».

Ειδικότερα ο Γ. Πατούλης υπογραμμίζει:

Χαιρετίζω την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ, να  προχωρήσει στην έκτακτη χρηματοδότηση μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων. Πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί διαχρονικά με αποφάσεις μας στα Ετήσια Τακτικά μας Συνέδρια και έχει επικαιροποιηθεί και με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Αναγκαίο ένα μόνιμο και σταθερό πρόγραμμα

Αυτό που είναι όμως σημαντικό και θα έχει ουσιαστική σημασία για την ενίσχυση των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων, είναι η δημιουργία ενός μόνιμου και σταθερού προγράμματος χρηματοδότησης έργων και δράσεων τους. Καθοριστικής σημασίας επίσης θα είναι και η χρηματοδότηση του προγράμματος, όχι από τους ΚΑΠ που έτσι και αλλιώς ανήκουν στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών τους παρακρατεί και τους αποδίδει κατά βούληση, αλλά από νέους πόρους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και γενικότερα η Κυβέρνηση οφείλουν να αποδώσουν στην Αυτοδιοίκηση πόρους που της ανήκουν.  Η μη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων, αυξάνεται συνεχώς,  για παράδειγμα η δραματική μείωση της ΣΑΤΑ,  η περιορισμένη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο η ο ποία δε ξεπερνά το 2,5%, δημιουργούν ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις στους Δήμους.

Ειδικά για την στήριξη των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων θεωρούμε αναγκαία τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου προγράμματος το οποίο θα προβλέπει αύξηση πόρων  και καθιέρωση  συγκεκριμένων κριτηρίων κατανομής τα οποία θα διαμορφωθούν, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ. 

Όχι στον αποκλεισμό μικρών δήμων

Είναι σημαντικό να υπάρξει ειδική πρόβλεψη προκειμένου να μην αποκλειστούν μικροί  νησιωτικοί  και ορεινοί δήμοι, όπως συνέβη με την παρούσα έκτακτη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ και αποκλείει νησιωτικούς δήμους, όπως είναι για παράδειγμα ο δήμος Ιθάκης.

Ένα επιπλέον ζήτημα που θα πρέπει να επιλυθεί και αφορά στους μικρούς νησιωτικούς και  ορεινούς δήμους είναι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να μην υπάρχει περιορισμός στις προσλήψεις προσωπικού. 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο