Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «Υποδομή και Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων»

Print Friendly, PDF & Email

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009, ώρα 10:00, Δημαρχείο Αμαρουσίου


Ενημερωτική εκδήλωση στην οποία θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του έργου «Υποδομή και Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» διοργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 10:00, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου ( Βασ. Σοφίας & Δ. Μόσχα).


Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους και είναι προϋπολογισμού 312.551,12 ευρώ.


Μετάβαση στο περιεχόμενο